VIKTIG INFO MED ANLEDNING AV COVID-19

 

 • Max 2 besökare får vistas i lokalen samtidigt varav max 1 i butiks/reception och max 1 i behandlingsrum.

 • Kom ej in i lokalen om du känner dig sjuk eller har symptom som kan tyda på covid-19-infektion. Kunder med symptom behandlas inte. 

 • Kom in max 5 minuter innan bokad tid.

 • Använd handsprit som står på disken direkt då du kommer in, oavsett ärende. 

 • Tvätta även händerna i badrummet innan behandling.

 • Lämna skor & ytterkläder i entrén.

 • Lägg inte ifrån dig personliga tillhörigheter på ytor i lokalen.

 • Vi hälsar utan att ta i hand. 

 • Knacka så öppnar jag så snart jag kan. 

 

 

Atlas Hudvård: 

 

 • följer myndigheternas lagkrav & riktlinjer för hygienisk verksamhet & för begränsning av smittspridning.

 

 • följer SHRs krav & etiska regler.

 

 • håller mig uppdaterad och följer den information som Folkhälsomyndigheten ger.

 

 • utför inte behandlingar om jag känner mig sjuk eller har symptom som kan tyda på covid-19-infektion. 

 

 • behandlar med munskydd och handskar.

 

 •  har avsatt extra tid mellan varje kund för att säkerhetsställa extra god hygien och begränsa antal personer i lokalen. 

 

 •  utvärderar, riskbedömer & utför lämpliga åtgärder kontinuerligt.

 

 •  är utbildad inom hygienrutiner & smittspridning.

 

 •  är godkänd av miljöförvaltningen för hygienisk verksamhet som penetrerar hudytan i denna lokal. 

Tillsammans ser vi till att begränsa smittspridningen & att säkra behandlingar kan utföras.

Varmt välkommen!