• SHR-bloggen

2. Juridik för hudterapeuter, allmän avtalsrätt

Efter introduktionen i förra inlägget riktar vi nu blickarna mot juridikens mest centrala del, avtalsrätten. Vi ingår ofta avtal. Ibland utan att ens reflektera över det som när vi handlar mat, lånar en bok eller hyr en film. Vid lite större affärer däremot, som att låna pengar till ett hus, köpa en bil eller beställa en resa är de flesta mer noga med avtalsvillkoren. Gemensamt för alla de mängder av olika avtal som finns är att man vill säkerställa något. Man vill till exempel säkerställa att en viss lokal ägd av en viss person ska hyras av en viss hyresgäst till en viss kostnad under en viss tid. Man kanske också vill säkerställa att man är överens om hur lång uppsägningstid som ska gälla och i vilka situationer avtalet kan upphöra.

Rättsområdet avtalsrätt rör bland annat ett avtals ingående, innehåll och giltighet. Detta regleras dels genom lag och principer men framför allt genom själva avtalet.

Avtalsfrihet. Den svenska lagstiftningen om avtal är långt ifrån heltäckande och flera områden lämnas helt till parterna att besluta om. Det finns till exempel inga regler om hur ett avtalsbrott ska behandlas eller konsekvenserna av ett ogiltigt avtal. Huvudprincipen i Sverige är att parterna själva bestämmer vad som ska gälla, avtalsfrihet råder. Parterna har även rätt att under avtalstiden ändra sin överenskommelse. Som ni förstår blir det oerhört viktigt att skriva avtal och att föra in alla detaljer i det. Det kan tyckas tidsödande och byråkratiskt när allt fungerar, men vid en tvist kan det bli dyrt att sakna avtal.

Avtalsbundenhet. Det finns en annan utgångspunkt för avtalsrätten, som använts i Sverige såväl som internationellt i många hundra år, och det är principen att avtal ska hållas. Pacta sunt servanda. Har man ingått ett avtal så är man skyldig att uppfylla sina åtaganden. Om en part vägrar att utföra det man avtalat om så kan motparten ta hjälp av domstol och kronofogde för att fastställa vilken prestation man avtalat om samt genomdriva den alternativt få skadestånd för kontraktsbrottet.

Avtalets ogiltighet. Principen om att man ska uppfylla sina åtaganden har som de flesta regler undantag, tillfällen då man inte måste utföra sin prestation för att rättshandlingen, avtalet är ogiltigt. Detta finns reglerat i avtalslagens 3:e kapitel. Situationer då man eventuellt kan slippa att hålla ett avtal är om man blivit tvingad att ingå det, om man blivit vilseledd, om motparten har utnyttjat att man befinner sig i en svår situation, om det begåtts misstag vid ingåendet, om tillkomsten av avtalet strider mot “tro och heder” eller om avtalet alternativt något av avtalsvillkoren kan betraktas som oskäligt.

Avtalstvång. Det finns tillfällen när man är tvungen att ingå avtal. Det rör främst specialfall som när man handlar med varor omfattade av monopol, försäkringar eller bankverksamhet samt anställningssituationer (mer om anställningar i ett annat inlägg). Men det finns även ett förbud mot diskriminering, att till exempel vägra utföra en behandling på en person på grund av dennes ras, hudfärg, nationella eller etiska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning är straffbart.

Hur ska ett avtal se ut? Även detta är en fråga som lämnats till avtalsparterna i stor utsträckning. Formkrav på hur avtalet ska se ut finns bland annat när det gäller köp av fastighet, men i de allra flesta fallen bestämmer parterna själva om de vill skriva sitt avtal på baksidan av ett kvitto eller vända sig till en advokatbyrå för att få hjälp med utformningen. Det är inte alltid tvunget att avtalet tecknas ner, muntliga avtal gäller för det mesta men kan medföra praktiska problem vad gäller bevisningen kring vad som sagts. Om du står i begrepp att skriva ett avtal kan utgångspunkterna vem, vad, när, var, hur och avtalets upphörande vara användbara.

Avtal i praktiken. På salongen precis som i övriga livet ingår vi många avtal. När vi hyr vår lokal, när kunden bokar tid, när vi blir återförsäljare av ett visst märke, när vi beställer ett telefonabonnemang och så vidare. Vad leverantörer av hudvårdsprodukter beträffar så finns det både dom som har skriftliga avtal och dom som inte har det. Oavsett vilket avtal du ingår och hur du gör det är min uppmaning att vara observant och tänka till före, när du har ingått avtalet så är du bunden av det!

Detta mina vänner var en kort inblick i avtalsrätten. Precis som med all juridik så är detta toppen på ett isberg, det finns mängder med underfrågor och det är omöjligt att ta upp dem alla här. Se det som en aptitretare och om du vill fördjupa dig kan jag rekommendera boken Allmän avtalsrätt av Jan Ramberg och Christina Ramberg.

Jag vill även tipsa om att advokat Hanna Vikström har författat en artikel om lokalhyra som kommer i nästa nummer av Hudterapeuten. I samband med det kommer ni medlemmar även få tillgång till ett mallavtal för andrahandsuthyrning, alltså något som är aktuellt för alla er som hyr in er på en befintlig salong. Håll utkik i Hudterapeuten för mer information!

Vi hörs om några veckor igen, då är det köprätt på agendan. Vad gäller egentligen vid försäljning av presentkort?

Vänligen Christin Aukt. hudterapeut och juriststudent.

Observera att detta är generell information och att variationer i det enskilda fallet kan förekomma. Om du känner dig osäker på vad som gäller i din situation bör du anlita professionell hjälp. Juridiska frågor kommer inte att besvaras i SHR-bloggen utan hänvisas till Hanna Vikström på Avenir Advokater, SHR:s medlemsrådgivare för juridiska frågor som även har faktagranskat detta inlägg.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#juridikförhudterapeuter #ChristinAndersson #SHR #avtalstvång #avtalsfrihet #auktoriseradhudterapeut #avtalsbundenhet #allmänavtalsrätt

0 visningar

Följ Atlas Hudvård

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.