• SHR-bloggen

3. Juridik för hudterapeuter, allmän köprätt

I förra inlägget behandlades avtalsrätt och vilka regler som gäller för avtal. Nu kommer vi till reglerna som reglerar köp, en typ av transaktion som vi företar oss så gott som dagligen såväl när vi köper värmeljus, behandlingar eller till och med ett företag. Man byter ett föremål eller en tjänst mot pengar och äganderätten övergår från säljaren till köparen. Frågor som kan uppkomma i samband med det är till exempel vad som händer om leveransen tar längre tid än avtalat, om varan är felaktig, om köparen inte vill betala i rätt tid och så vidare. Flera olika lagar reglerar dessa områden och avgörande för vilken lag som är tillämplig blir vilka aktörer som är inblandade, om det är privatpersoner eller näringsidkare samt vad det är som ska säljas, om det handlar om lösa saker eller tjänster. I detta inlägg kommer jag att fokusera på några situationer särskilt relevanta för hudterapeuter.

Inköp av produkter När du köper in produkter att sälja på salongen agerar du som näringsidkare och eftersom även din leverantör också är näringsidkare blir köplagen tillämplig. Som jag nämnde i förra inlägget underlättar det om man har ett avtal som reglerar samarbetet, det man har avtalat om är vad som i första hand ska gälla, i köplagen finns kompletterande bestämmelser. Till exempel finns regler om vad köparen kan förvänta sig av de varor man köpt, vad man får göra om leveransen av varorna drar ut på tiden eller om varorna är felaktiga, när man får hålla inne med betalning men också vad man har för skyldigheter gentemot säljaren. Köplagen anger vad säljaren får göra om du inte betalar i tid, vilket till exempel kan vara att begära skadestånd för dröjsmålet eller hålla inne med nya leveranser.

Rätten till reklamation regleras i köplagen, en förutsättning för att du ska få reklamera en vara är att du meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt det. Reklamationsrätten varar i 2 år om inget annat är avtalat.

Det kan nämnas att köplagen gäller även vid köp mellan två privatpersoner, poängen är att parterna ska vara jämbördiga.


Försäljning av produkter Till skillnad mot när du köper produkter av din leverantör regleras försäljningen till kund utav konsumentköplagen. I motsats till köplagen är konsumentköplagen tvingande till konsumentens fördel, det innebär att man inte får avtala om sämre villkor än vad lagen föreskriver. Du som näringsidkare anses vara den starka parten och konsumenten anses behöva skyddas i detta ojämbördiga förhållande. Lagen är ganska lik köplagen och har bestämmelser om vad som gäller vid fel i vara, dröjsmål med betalning och liknande. Några frågor som ofta uppkommer är dem om reklamation, öppet köp och bytesrätt. Detta gäller:

Kunden har alltid rätt till reklamation. Konsumenten måste även i detta fall meddela näringsidkaren om felet inom skälig tid efter att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Om detta meddelande lämnas inom 2 månader från inköpet så ska det alltid betraktas som om meddelande har lämnats inom skälig tid. Vid reklamationen ska kunden uppge vad som är fel och hur det yttrar sig. Rätten att reklamera kvarstår i 3 år. Reklamation kan ske skriftligt eller muntligt.

Däremot är varken öppet köp eller bytesrätt någon laglig rättighet för kunden utan något varje salong beslutar om. Om man tillämpar öppet köp eller bytesrätt bör det anges på kvittot tillsammans med uppgift om hur länge man kan lämna tillbaka eller byta varan. Kunden har därefter rätt att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka alternativt byta till annan vara inom den angivna tiden. Självklar ska varan vara oanvänd för att kunna lämnas tillbaka vilket som regel gör det svårt att tillämpa på hygienprodukter, men man kan tänka sig att det kan bli aktuellt när det som sålts är plomberat och ska ges bort i present eller julklapp.


Försäljning av behandling När det kommer till våra behandlingar så gäller inte konsumenttjänstlagen vilket man kan tro. Det innebär dock inte att området är utan regler utan man ska i första hand gå efter vad som är avtalat. Eftersom vi sällan har regelrätta avtal med våra kunder blir det en fråga om att fastställa vad som är överenskommet. Då får till exempel de diskussioner som förts innan behandlingen, den marknadsföring som gjorts och den information som har lämnats betydelse. Om man kommer fram till att det fortfarande finns områden som inte avtalats om ska allmänna principer eller regler som gäller för köp vara vägledande Alltså kan man bland annat titta på vad som står ovan angående försäljning av produkter. Att kunden ska reklamera i tid och överlag ha ett starkt skydd gentemot näringsidkaren är grundläggande och kan anses gällande även vid försäljning av behandlingar.

Med anledning av hur regleringen ser ut vill jag understryka vikten av att noggrant föra kundkort med noteringar om hudens tillstånd innan behandlingen, reaktioner och vilka rekommendationer du gett kunden. Detta kan komma till nytta som bevisning om en kund hävdar att du gjort en felaktig behandling. På salonger som arbetar med avancerad apparatur som IPL eller laser är det vanligt att kunden får skriva under på att de tagit del av informationen om hur behandlingen går till och vilka risker den har samt verifiera de uppgifter som står antecknade i kundkortet. Det är ett mycket bra sätt att arbeta på.

Försäljning av presentkort När du sålt ett presentkort till en kund så har denne en fordran på dig, kunden har rätt att kräva dig på den vara eller behandling som presentkortet avser. Ett presentkort är giltigt i 10 år innan fordran preskriberas enligt preskriptionslagen. Detta gäller dock inte om du uppger en kortare giltighetstid, till exempel 1 år, på presentkortet. Presentkortet gäller gentemot den näringsidkare kunden har köpt det av, du har exempelvis ingen skyldighet att lösa in presentkort utfärdade av en salongs tidigare ägare. Lika lite har du någon skyldighet att ersätta den kund som har tappat sitt presentkort. Oavsett vad som är juridiskt rätt när det kommer till presentkort så vittnar många om att det lönar sig att inte vara allt för hård med sina regler, blir kunden nöjd finns möjligheten till merförsäljning och att kunden återkommer.

Det om köprätt! I nästa inlägg ska vi fördjupa oss i vad som gäller vid avbokningar, vi hörs!

Vänligen Christin Aukt. hudterapeut och juriststudent.

Observera att detta är generell information och att variationer i det enskilda fallet kan förekomma. Om du känner dig osäker på vad som gäller i din situation bör du anlita professionell hjälp. Juridiska frågor kommer inte att besvaras i SHR-bloggen utan hänvisas till Hanna Vikström på Avenir Advokater, SHR:s medlemsrådgivare för juridiska frågor som även har faktagranskat detta inlägg.

#reklamation #hudterapeut #preskriptionslagen #öppetköp #bytesrätt #köplagen #näringsidkare #presentkort #konsumentköplagen

1 visning

Följ Atlas Hudvård

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.