• SHR-bloggen

4. Juridik för hudterapeuter, återbud

Alla som arbetar utifrån bokade tider har råkat ut för återbud. Kunder som avbokar i god tid, kunder som avbokar sent och kunder som inte avbokar utan bara låter bli att komma. Hur man ska hantera detta diskuteras ofta oss hudterapeuter mellan och idag ska vi reda ut de juridiska aspekterna.

När kunden bokar tid på din salong ingår ni ett avtal vilket som regel är muntligt men kan även vara skriftligt via mejl, bokningsprogram, sms eller liknande. I de fallen avtalet är skriftligt kan du lätt infoga information om avbokningsregler. Som vi gick igenom i inlägget om avtalsrätt är även muntliga avtal bindande men vid en konflikt kan det vara svårt att bevisa vad som har sagts. Därför är lämpligt att ha skyltar som upplyser om vilka avbokningsregler du tillämpar samt att du ger kunden ett visitkort där tid för behandling och avbokningsregler står angivna och att du muntligen tillägger att kunden ska höra av sig vid förhinder. Har du dessutom upplyst om avbokningsregler på hemsida och i behandlingsmeny kan det inte råda något tvivel om hur kunden ska agera om denne vill avboka sin tid.

Det vanligaste är att kunden ska lämna sitt återbud senast 24 h innan den avtalade tiden för att undvika att bli debiterad. Vilken summa som debiteras varierar från salong till salong men faktum är att du reserverat tiden och troligen inte kan få någon ny bokning med så kort varsel varför det finns goda skäl att debitera hela den summa som bokad behandling kostar. Många gör undantag om kunden har blivit sjuk, om det är första gången det händer eller om det är en stamkund. Hur man vill göra med undantag är självklart upp till varje salong, men ibland kan det nog finnas skäl att inte vara för strikt utan prioritera kunderelationen istället. Som terapeut brukar man ganska snabbt märka när en kund sätter i system att avboka sent och försöka utnyttja ens snällhet och då är det bara att hänvisa till avbokningsreglerna.

Summan av juridiken kring återbud är ganska enkel; Bokningen utgör ett avtal som ska hållas. Var noga med att upplysa om vad kunden ska göra när de vill avboka, detta är en del av ert avtal och de ni båda förbinder er att följa. Har du skrivit att sena återbud debiteras är kunden betalningsskyldig för sin behandling och du kan fakturera den summan.


Vi hörs igen om några veckor! Vänligen Christin Aukt. hudterapeut och juriststudent.

Observera att detta är generell information och att variationer i det enskilda fallet kan förekomma. Om du känner dig osäker på vad som gäller i din situation bör du anlita professionell hjälp. Juridiska frågor kommer inte att besvaras i SHR-bloggen utan hänvisas till Hanna Vikström på Avenir Advokater, SHR:s medlemsrådgivare för juridiska frågor som även har faktagranskat detta inlägg.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#avbokabehandlinghoshudterapeut #avtalsrätthudterapeut #återbudhoshudterapeut #juridikförhudterapeuter

2 visningar

Följ Atlas Hudvård

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.