• SHR-bloggen

Meddelande från SHR:s valberedning

SHR:s valberedning arbetar för fullt med att bereda kandidater inför 2013. Det handlar dels om nyval på poster där mandatet har löpt ut dels om nyinrättade poster.

Till ordinarie styrelseledamot sökes kandidater från följande regioner;

Stockholm Norr

Östra Götaland

Som styrelseledamot i SHR arbetar man typiskt sett med två olika typer av uppgifter, dels praktiskt ute i regionen dels i styrelsen med föreningens förvaltning och utveckling. Exempel på praktiska uppgifter är att anordna regionsträffar där medlemmarna kan få utbildning, kunna nätverka och umgås. Den andra delen innebär i huvudsak att aktivt delta på styrelsemöten och årsmöten, ansvara för utredning och verkställande av specifika frågor inför ett styrelsemöte eller i en arbetsgrupp samt att i övrigt vara insatt i de frågor styrelsen behandlar. Fysiska möten hålls ett par gånger per år och de andra hålls via internet och en videokonferens. Mycket kontakt sker via e-post. Mandattiden är 2 år räknat från årsmötet 2013.

SHR är i en intensiv tillväxtfas, vi söker dig som känner en passion  för yrket och vill delta i den spännande processen det innebär att ta SHR till nästa nivå!

Till SHR:s etiska råd sökes två kandidater.

SHR:s etiska råd är ett nyinrättat organ som ska bestå av tre ledamöter, två hudterapeuter och en extern person. Rådet ska ha till uppgift att: 1. Pröva anmälningar om överträdelser av föreningens etiska regler. Genom yttrande till styrelsen ge rekommendationer om hur dessa kan behandlas.

2. Ge förslag på etiska regler som ska gälla för medlemmarna. Sätta fokus på etiska frågor inom yrket genom att ge förslag till etiska frågor som ska aktualiseras av styrelsen.

3. Pröva klagomål på medlemmar inkomna från konsumenter. Genom yttrande till styrelsen ge rekommendationer om hur dessa kan behandlas.

Rådet ska sammanträda två gånger per år och däremellan löpande hantera inkomna ärenden. Mandattiden är 2 år räknat från årsmötet 2013. Vi söker dig med stort intresse för etiska frågor, hög integritet och god analytisk förmåga.

Ur SHR:s stadgar

3.5. Etiskt råd

3.5.1 Ett etiskt råd bestående av tre ledamöter har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen. Det etiska rådet arbetar på uppdrag av styrelsen.

3.5.2 Förslag till rådets ledamöter tas fram av valberedningen och väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Ledamot av rådet får ej vara ledamot i styrelsen.

3.5.3 Etiska rådet sammanträder självständigt och ska se till att styrelsen löpande hålls informerad om det arbete som sker i det etiska rådet.

Alla är välkomna att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Förslag ska vara inlämnade senast 15 januari 2013. Väl mött!

Christin Andersson, sammankallande, caskincare@gmail.com Kerstin Esberg, kerstin.esberg@gmail.com Joanna Moreira-Wennerholm, joannawennerholm@hotmail.com

#SHR #hudterapeut #valberedning #styrelse #årsmöte

0 visningar

Följ Atlas Hudvård

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.