• SHR-bloggen

Novus undersökningen

Text: Annica Joensuu

Förra året anlitade SHR Novus första gången för att få kunskap om allmänhetens kännedom och attityd gentemot SHR, samt auktorisation inom branschen. Nu har den andra mätningen genomförts under januari månad. Tanken är att mäta under tre år för att kunna se förändring över tid.

SYFTE

Syftet med kännedomsmätning är att generera kunskap om nuläget för SHR som varumärke för att få en baskunskap om hur man utifrån nuläget kan stärka sitt varumärke och växa som organisation. Dessutom avser undersökningen generera insikt om allmänhetens inställning till auktorisation inom branschen.

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE

 1. Målgruppen för undersökningen är allmänheten mellan 18-79 år.

 2. Urvalet är slumpmässigt och således riksrepresentativt.

 3. Totalt har 1089 personer besvarat undersökningen.

 4. Deltagarfrekvensen är 60 %.

 5. Undersökningen har genomförts per webb i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

 6. Undersökningen genomfördes mellan den 28 januari – 5 februari 2016.

SAMMANFATTNING

 1. 6 av 10 (63 %) av svenskarna tycker att det är viktigt med auktorisation i hudvårdsbranschen. Det är något färre än föregående år (73%).

 2. Knappt 4 av 10 (38 %) känner i någon grad till SHR (har minst hört talas om). 62 % uppger att de aldrig har hört talas om SHR. Det är samma nivåer som föregående mätning 2015.

 3. Bland de som känner till SHR uppger att de flesta (27 %) att de har hört talas om SHR men knappt känner till något om dem. Detta är lika stor andel som 2015.

 4. Liksom 2015 anger de flesta av de som känner till SHR, att deras inställning till SHR är varken positiv eller negativ. (39 %, 2016, 43% 2015)

 5. En tredjedel (30 %) av de som känner till SHR har en övergripande positiv inställning till SHR. (ganska eller mycket positiva). (31% 2015)

Att terapeuten har kvalificerad utbildning, är auktoriserad och har behandlingsskadeförsäkring är viktigt enligt de allra flesta. Även rekommendationer och prisnivå har stor betydelse

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#Novus #novusundersökning

Följ Atlas Hudvård

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.