• SHR-bloggen

Vad är SANSA?

Text: Annica Joensuu


SHR har inlett ett samarbete med den ideella organisationen SANSA.

Vad är SANSA?

SANSA – Swedish Association of Nail Schools & Agents är en idéell och oberoende branschorganisation som bildades 2006-01-21. SANSA uppkom i samförstånd och gemensamt med de etablerade nagelskolorna och leverantörerna på den svenska marknaden. Tillsammans har dessa aktörer haft ett behov av en egen sammanhållande branschorganisation för att säkerställa kvalité och seriösa etableringar på denna marknad. Detta gäller såväl nagelskolor och utbildningar som godkända och säkra produkter på marknaden för professionella och konsumenter. De aktörer som nu tillsammans bildat SANSA är alla verksamma i branschen och har lång erfarenhet av hand och nagelmarknaden. Det garanterar ett seriöst kvalitetstänkande vilket också är en av SANSA:s viktigaste syften; nämligen att tillse att standarden på både skolor och leverantörer som grossister och tillverkare, är av högsta kvalité. Att alla följer de lagar och förordningar som åläggs branschen samt naturligtvis att etiska regler och god affärssed är ledande begrepp på vår marknad.

SANSA, som uppstått tillsammans med ca femtontalet etablerade nagelskolor och ca tiotalet kända leverantörer på marknaden, har tillsammans varit den drivande kraften bakom det regelverk som finns idag. SANSA består av en gedigen och erfaren kompetens med blandande personer från alla dessa aktörer. Denna kompetens inom SANSA har också som sitt riktmärke att vara drivande, innovativ och ständigt hålla sig i framkant vad gäller ny teknik, nya produkter eller material, nya trender och nya influenser i skönhetsbranschen samt att bevaka nya lagstiftningar och regelverk som påverkar oss alla.

SANSA:s organisation utövar sin verksamhet via årsmöten, via styrelsen samt kommittéer.

Varför behövs SANSA?

SANSA behövs på denna starkt växande marknad som ett stöd för branschen samt att fungera som drivande kraft och inspiration. Tillse att branschen lever upp till gällande lagar och normer, och att borga för en hög kvalité bibehålls på alla områden inom nagelmarknaden. SANSA skall säkerställa att kompetens upprätthålls och att utveckling och fortbildning håller jämna steg med övriga delar av världen. Det blåser en medvind för branschen – individ och kroppskultur är i fokus – den svenska nagelbranschen har helt enkelt inte råd att vare sig halka efter eller riskera dåligt rykte på grund av enstaka oseriösa aktörer. SANSA är ett stöd, en samlingspunkt, ett forum för erfarenhetsutbyte på den svenska marknaden och den starka kraft som länge behövts för att upprätthålla en god och hög standard. SANSA kan hjälpa såväl den enskilde konsumenten vad beträffar val av utbildningar såväl som leverantören eller grossisten som behöver stöd och rådgivning samt att samordna utbildningskriterier, innehåll och examina för skolorna. SANSA har slutligen en central roll när det gäller branschens totala manifestation i form av marknadsföring, mässor, workshops, evenemang, tävlingar och PR.

Vad kan SANSA göra?

Som medlem hos SANSA kan du få stöd med bl a. följande frågor:

Skolor

 1. Sätta standard på utbildningen

 2. Hjälpa till med produktkunskap samt förse dig med listor över vilka produkter som är godkända av miljö och hälsovårdsmyndigheter samt läkemedelsverket

 3. Stå för samordning och enhetlighet mellan skolor t.ex. vad gäller innehåll i kursplan/timplan

 4. Minimikrav för prov, godkända examen

 5. Som stöd i etableringsfrågor

 6. Inträdeskrav för eleverna

 7. Krav vad gäller lokaler, utrustning, ventilationssystem etc.

 8. Erbjuda skolan samt eleverna nätverket inom SANSA

 9. Aktuell information om marknaden i Sverige

Leverantör/grossist/tillverkare

 1. Få information om vilka regelverk som måste följas i Sverige

 2. Få hjälp med aktuell marknads information

 3. Kontakt med berörda myndigheter samt krav från myndigheter

 4. Export/import frågor

 5. Inköpsvillkor för återförsäljare

 6. Marknadsföringsfrågor & PR

 7. Mässor, evenemang, samt medverkan vid tävlingar

 8. Ekonomisk expertis samt etableringsfrågor

Konsument/elev

 1. Godkända produkter på marknaden

 2. Produktinnehåll, vad betyder beteckningar på produkter

 3. Regelverk från myndigheter

 4. Konsumentens rättigheter

 5. Behandlingar; vad innehåller de

 6. Godkända skolor i Sverige

 7. Minimikrav på utbildningar samt prisnivåer, vad är relevant i pris för olika utbildningar

 8. Övriga utbildningsfrågor

 9. Marknadsprognos för framtiden i branschen

Besök oss gärna på: www.sansa.nu

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#leverantörer #branschorganisation #skolor #lagarochnormer #grossist #SANSA

0 visningar

Följ Atlas Hudvård

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.