• SHR-bloggen

Vad är SeQF

Text: Annica Joensuu

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen beslut om att införa Sveriges referensram för kvalifikationer. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens och erfarenhet nu synliggöras. Verktyget kommer därmed kunna öka matchningen på arbetsmarknaden och i ett större perspektiv minska arbetslösheten.

Tanken är att referensramen ska omfatta och synliggöra allt lärande – både det som sker inom ramen för officiella utbildningar men också det som sker i arbetslivet, hemmet eller föreningslivet. Referensramen ska underlätta jämförelser mellan olika kvalifikationer i Europa. Referensramen ska täcka in all utbildning i hela det offentliga skolsystemet: från slutbetyg i grundskolan till vuxenutbildning, yrkesutbildning och den högsta akademiska examen. De utbildningar som ingår i ramverket för högre utbildning kommer alltså även att rymmas i Sveriges referensram för kvalifikationer. Referensramen är anpassad efter svenska förhållanden och bygger på det europeiska ramverket, European Qualifications Framework (EQF). Det europeiska ramverket är erkänt i 34 länder.


På varje nivå finns resultatet av lärandet beskrivet i form av kunskaper, färdigheter och kompetens. Till varje nivå kopplas även kvalifikationer som visar resultatet av lärandet, till exempel utbildningsbevis, examina, certifikat och diplom. En och samma person kan ha flera olika kvalifikationer. Tänk på att alla kvalifikationer ännu inte är inplacerade, eftersom detta ramverk är ett förslag som regeringen inte ännu har fattat beslut om.

 Nivå 1

 1. Slutbetyg från grundsärskolan

 2. Slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Nivå 2

 1. Slutbetyg från grundskolan

 2. Slutbetyg från specialskolan

 3. Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

 4. Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan

 5. Gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasialnivå

 6. Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Nivå 4

 1. Gymnasieexamen från gymnasieskolan

 2. Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program

 3. Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

 4. Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Nivå 5

 1. Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan

Nivå 6

 1. Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

 2. Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

 3. Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 7

 1. Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen(1993:100)

 2. Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

 3. Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 8

 1. Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen(1993:100)

 2. Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar Myndigheten för yrkeshögskolan har av regeringen fått uppdraget att bygga upp referensramen. Arbetet är ett samarbete med arbetslivets organisationer, berörda myndigheter, utbildningsanordnare och studerande.

Ansökan om en nivåinplacering i SeQF Den 1 mars 2016 öppnas möjligheten för de som utfärdar kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet att ansöka om en nivåplacering i den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF. SHR kommer att ansöka om nivåplacering av hudterapeutyrket.

Vill du veta mer Mer om SeQF finns att läsa på www.seqf.se

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#EQF #EuropeanQualificationsFreamework #referensramenuppbyggd #SEQF

Senaste inlägg

Visa alla

Följ Atlas Hudvård

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.