1. Introduktion till juridik för hudterapeuter

Välkommen till det första inlägget i en serie om ca 10 stycken som kommer att behandla juridik relevant för en hudterapeut. Vi kommer bland annat att gå igenom avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt, försäljning av presentkort, avbokningar, arbetsrätt, hyra i andra hand, miljöregler, patientsäkerhetslagen, regler kring ekonomi och avslutningsvis kommer ett inlägg som berör privatlivet och arvsrätt.

Om jag känner mina hudterapeutkollegor rätt är det många som redan nu tycker att det känns tungt, torrt och trist. Till er vill jag säga; Håll ut! Jag ska göra det så tillgängligt som bara möjligt. Jag vill även slänga in en latinsk princip, latin brukar vara populärt bland hudterapeuter, Ignorantia legis non excusat. Det betyder att okunskap om lagen är ingen ursäkt. Så även om det känns tråkigt är det nödvändigt att sätta sin in i juridiken.

Innan vi ger oss i kast med lagreglerna måste vi känna till vissa grundläggande saker och här följer några definitioner; Offentlig rätt: Reglerar förhållandet mellan folket och myndigheterna, samt myndigheternas inbördes förhållanden. Exempel på offentlig rätt är skattelagstiftning och strafflagstiftning. Civilrätt: Reglerar förhållanden mellan privatpersoner, hit räknas även juridiska personer. Civilrätten är omfångsrik, nämnas kan familjerätt och avtalsrätt. Dispositiv rätt: Regler som inte är obligatoriska utan kan förhandlas bort men som gäller när parterna inte har avtalat om något annat. Indispositiv rätt: Regler som är obligatoriska och som gäller oavsett vad parterna har kommit överens om. Köplagen är dispositiv medan konsumentköplagen är indispositiv till konsumentens fördel vilket betyder att den får förhandlas bort bara när det innebär ett bättre villkor för konsumenten, detta kommer att behandlas mer ingående i inlägg längre fram. Rättskälla: Stadgande, tolkning eller beskrivning av gällande rätt. Lag, förarbeten, rättspraxis, sedvanerätt – juristens verktyg för att lösa ett rättsligt problem.

Många lagar är både offentligrättsliga och civilrättsliga. De områden vi ska belysa kommer främst att vara civilrättsliga och röra förhållanden mellan olika privata aktörer, som när man på en salong säljer ett presentkort till en kund. Men även offentligrättslig lagstiftning kan bli aktuell, till exempel när det gäller de krav en kommun ställer på en salong.

Vidare behöver vi veta vilka rättskällor som finns och hur de förhåller sig till varandra. Enkelt sagt är grundlagen högst i rang tillsammans med andra lagar, förordningar och bestämmelser från EU. Men det finns fler rättskällor som måste beaktas, lagen är inte allena rådande. För att fullständigt utreda en fråga och tolka lagtexten kan man få konsultera förarbeten till lagar, praxis – hur främst Högsta Domstolen samt Högsta Förvaltningsrätten har dömt i olika fall, sedvänja och i vissa fall de böcker som skrivits av forskande rättsvetenskapsmän.

Och var hittar man då lagarna, var ska man söka får att få korrekt information? Alla svenska lagar  och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) och har ett SFS nummer med vilket dom alltid kan identifieras. Det är Riksdagen som stiftar och upphäver lagar och om man letar upp lagen på deras hemsida kan man vara säker på att texten gäller. Andra websidor eller böcker som innehåller lagtext är inte garanterat felfria och korrekta. Om du råkar på information och du vill försäkra dig om att den stämmer är det bra att ta reda på vilken lag informationen skulle härröra ifrån och vilket SFS nummer den lagen har för att sedan dubbelkolla informationen i en säker källa.

Länktips: Riksdagen Lagrummet Konsumentverket

I nästa inlägg som kommer i mars kommer vi att gå in på avtalsrätt, reda ut vad avtalsfrihet är, om muntliga avtal gäller samt titta på avtal med leverantörer. Jag hoppas att vi ses då! Vänligen Christin Auktoriserad hudterapeut och juriststudent.

Observera att detta är generell information och att variationer i det enskilda fallet kan förekomma. Om du känner dig osäker på vad som gäller i din situation bör du anlita professionell hjälp. Juridiska frågor kommer inte att besvaras i SHR-bloggen utan hänvisas till Hanna Vikström på Avenir Advokater, SHR:s medlemsrådgivare för juridiska frågor som även har faktagranskat detta inlägg.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#auktoriseradhudterapeut #egenföretagare #juridik