Auktoriserad Hudterapeut!

Text: Annica Joensuu

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR

Det är bara medlemmar i SHR som får kalla sig Auktoriserad Hudterapeut. Auktorisation är ett bemyndigande av t.ex branschorganisation som SHR. SHR går i god för att den Auktoriserade hudterapeuten/medlemmen:… -har en fullständig hudterapeututbildning -går på fortbildning regelbundet -innehar behandlingsskadeförsäkring -arbetar efter etiska regler

Den som inte är medlem i SHR får ej kalla sig Auktoriserad hudterapeut.

Du hittar en Auktoriserad hudterapeut på vår hemsida http://www.shr.nu


lvisa ID

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.