Den europeiska standarden

ladda ned (2)

En europeisk standard för hudvårdstjänster, och som därmed berör hudterapeuters arbete, blev klar i juli 2019. SHR har aktivt deltagit i standardiseringsarbetet sedan start och har hela tiden ansett att denna kommer att ge en bättre marknad för både kunder och våra medlemmar.

Standarden kommer att ytterligare stärka de auktoriserade hudterapeuternas yrkesroll och status i en oreglerad marknad och. Tanken har hela tiden varit att SHR skulle anta standarden så att alla medlemmar skulle följa den.

Dock pågår en del arbete vad gäller en del avancerade behandlingar så standarden kommer inte att läggas fram som proposition på vårt årsmöte utan vi kommer att avvakta.

Standarden som den är idag uppmuntrar vi verkligen att alla hudvårdssalonger framöver frivilligt följer och därmed visar att de uppfyller långt högre kompetens och krav än den som bara har någon dagskurs bakom sig.

Om du redan nu vill följa standarden så finns den nu på svenska och kan köpas här: https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/tjanster/tjanster-for-konsumenter/ss-en-1722620192/

unnamed (1)

#CEN #SIS #Standard