Du är skyldig att ha “skäligt brandskydd”!

En hudvårdssalong omfattas generellt av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och i synnerhet av 2 kap, 2 §:

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Både när du äger din lokal och när du hyr den lokal är du skyldig att se till att det finns skäligt brandskydd i den. Vad är då skäligt brandskydd? Det beror på flera saker, bland annat lokalens storlek och verksamhetens art. För en hudvårdssalong kan brandvarnare, brandsläckare och gärna en brandfilt anses skäligt. Om lokalen har flera rum är det bra om det finns brandvarnare på mer än ett ställe. För din och dina kunders säkerhet har vi sammanställt en lista med tips kring brandskydd.

  1. Installera en eller flera brandvarnare, kontrollera att den fungerar  ungefär en gång i halvåret.

  2. Ha en eller flera brandsläckare innehållande exempelvis 6kg pulver framme i lokalen. Kontrollera regelbundet att den håller trycket, det finns en mätare vid handtaget som man ser det på.

  3. Placera en brandfilt vid ditt kök och eller vid din behandlingssäng.

  4. Var observant på levande ljus, värmeljus kan flamma upp och placeras flera tillsammans kan värmen bli så stor att föremål runt om antänds. Elektriska värmeljus är ett alternativ.

  5. Lämna inte vaxvärmare eller liknande på under natten. Om termostaten i dessa går sönder kan det lätt börja brinna. För att försäkra dig om att inte glömma dem och även ha varmt vax på morgonen kan tidur användas som slår på strömmen på morgonen och av på kvällen.

  6. Töm dammfiltret i torktumlaren och se till att luften runt maskinen kan cirkulera fritt. Samma sak gäller för de flesta elektriska maskiner.

  7. Ligger din lokal någon trappa upp? Hur tar du dig ut om det brinner i trappan? Behöver du något verktyg att krossa en ruta med och kanske en brandstege?

  8. Läs gärna mer om brandskydd, brandvarnare, brandsläckare här!

  9. Glöm inte brandskyddet även i hemmet!

Trodde du att brandskydd måste vara fult? Stora, illröda, klumpiga saker? Inte nödvändigtvis! Observera att det kan finnas lokala föreskrifter om att brandsläckaren ska vara röd i publika lokaler, kontrollera med din kommun.Foto: http://www.gbgbrandservice.se/produkter/brandslackare/designslackare/


#brandskydd #säkerhudvårdssalong