Etiska regler – innebär vad?

Text: Annica Joensuu

Etiska regler i SHR – vad innebär dessa för medlemmarna?

Utökade etiska regler för ordinarie medlemmar

– Vem eller vilka jobbar på salongen?

Styrelsen har länge noterat att det kan vara mycket svårt att ta reda på vem som ligger bakom en hemsida eller en salong. Ofta finns det inget namn på de som driver salongen eller de som arbetar där. Det saknas också information om vilken yrkestitel de olika personerna på salongen har. Är det en Hudterapeut, är denna Auktoriserad? Om det erbjuds fillerbehandlingar kan det vara omöjligt att utläsa om de utförs av legitimerad sjuksköterska eller hudterapeuten själv. SHR vill verka för konsumentsäkerhet och konsumenttrygghet, vi tycker det är en självklarhet att kunden lätt ska kunna se vem som utför den behandling hen bokar. Med anledning av detta la vi fram en proposition till årsmötet i mars 2019 om att detta ska införas som krav i de etiska reglerna. Till vår glädje röstades det igenom av medlemmarna.

Ny paragraf som röstades igenom av årsmötet:

Kap 4 § 11

”Personlig medlem som bedriver salongsverksamhet måste tillse att förnamn, efternamn och titel på behandlande terapeuter på salongen framgår på hemsidor och i digitala bokningssystem.”

Att presentera sig själv och sina anställda eller inhyrda innebär inte bara en trygghet för konsumenten, det höjer status och seriositet för vårt yrkesutövande, det kommer göra en ny kund mer trygg att boka, det särskiljer oss seriösa från de som saknar en relevant yrkestitel. Det är även ett personligt medlemskap vi har, att bara sätta en SHR-logga på hemsidan kan vara vilseledande om man inte vet vilka som jobbar där och om de alla verkligen är medlemmar. Om man erbjuder fillers och inte skriver att det är en legitimerad sjuksköterska som utför de behandlingarna, hur ska andra veta att det inte är hudterapeuten själv som gör det? Om man är både hudterapeut och sjuksköterska, så ska man skriva ut det, det är ju bara positiv marknadsföring av sig själv om ens kompetens.

Att bara skriva tex ”Anna – Hudterapeut” låter inte heller så seriöst, vilka läkare eller andra yrkesgrupper skriver bara förnamn? ”Anna Svensson – Auktoriserad Hudterapeut” ger en mer seriös och tydlig information.

Det är redan krav i de etiska reglerna sedan tidigare att:

” 10 § Personlig medlem ska använda titeln Auktoriserad Hudterapeut. Personlig medlem får inte använda olämpliga eller vilseledande titlar, exempelvis legitimerad hudterapeut.”

Det är bara genom titeln Auktoriserad vi kan särskilja oss från dem som inte har en riktig yrkesutbildning och inte är medlemmar. Diplomerad, certifierad och liknande kan vem som helst kalla sig, men Auktoriserad kan man bara bli genom sitt medlemskap i SHR.

Vi verkar än så länge i en oreglerad bransch, vilket går ut över både oss och konsumenterna, genom oseriösa aktörer. Det är vi tillsammans som måste hjälpas åt att höja vår status och öka kundsäkerheten. Detta har alla Auktoriserade Hudterapeuter allt att vinna på!

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.