Presentation av föreläsare på Hud & Kosmetik 2012 (dag 1)

Fredag 16 mars

Kl. 10.00


Ämne: I gränslandet mellan estetik och medicinsk hudvård skapas verklighetens hudvård. Med huden som gemensam nämnare sammanlänkas två olika yrkesinriktningar, läkarens och hudterapeutens. Denna samverkan mellan två världar har öppnat dörrar för många människor. I många år har medicinsk- och estetisk hudvård varit åtskilda. Idag har man funnit beröringspunkter i de båda fälten som kombinerar det bästa från två världar. Ur gränsöverskridande metoder har resultatinriktad, paramedicinsk hudvård vuxit fram och blivit symbol för framåtanda och utveckling inom hudvård. Dr Danné Montague-King berättar om olika metoder och behandlingar – allt från laser- och injektionsbehandlingar till produkter och behandlingar för bl. a. pigmentförändringar, acnebesvär, ärrbildningar, solskador och andra hudproblem samt makeup kamouflage av svåra hudmissfärgningar, tatueringar och ärr.

Ta del av det bästa från två världar! Följ med på en fantastisk resa i hudvårdens möjligheter.

Kl. 14.00


Ämne: Kiralitet beskriver fenomenet att en molekyl kan uppträda i två former som är varandras spegelbilder och kommer från grekiska och betyder ”hänthet” från ordet hand eftersom våra händer är varandras spegelbilder. Det är oftast den ena halvan som dominerar och endast den ena halvan som passar våra celler som handen i handsken. Den andra halvan kan vara mycket skadlig för våra celler. Nobels kemipris 2001 handlar om just kiralitet. Aktivare hudvård med mindre sidoeffekter.Tack vare möjligheterna att sortera bort den skadliga halvan av molekylen så kan vi nu presentera hudvård som är tillverkade enligt den strikta kirala metod som alla läkemedel följer. Detta innebär högre koncentration av aktiva ingredienser UTAN sidoeffekter som irritationer m.m.

Kl. 16.00


Ämne: Idag tillverkas ekologisk hudvård av högsta kvalitet. Utvecklingen har tagit fart och de viktigaste sk. råvarutillverkarna har börjat intressera sig mer för vegetabiliska råvaror. Den tid är förbi när ekologiskt var lika med mysiga produkter tillverkade endast av bivax och ringblommaexatrakt. Idag tillverkas högteknologiska produkter av många spännande ingredienser hämtade från naturen men som senare förädlats i laboratorium. Men vi ser en viss begreppsförvirring då många lanserar sina produkter under namn som naturprodukter, ekologisk hudvård, ekosmart hudvård, naturrena produkter etc. Det är lätt att bli vilseledd, men det finns tydliga krav på hur man får marknadsföra sina produkter. Lars reder ut begreppsförvirringen om ekologisk hudvård och berättar det senaste om nya innovativa vegetabiliska ingredienser som stamceller från växtriket, bakterier från djupa havsbottnar, nano-partiklar, aktivt syre, kristaller mineraler m.m.

Vänligen notera att föreläsningarna är öppna för medlemmar i SHR och för elever vid SHR-godkända skolor. Hur du blir medlem, hittar du här!

Vi vill också påminna om vårt årsmöte som kommer att hållas lördagen den 17 mars kl. 13.00. Anmälan ska ske till kansli@shr.nu senast 1 mars.

#NoureddineMriouah #kemiingengör #LarsOlsson #SHR #hudampkosmetik2012 #auktoriseradhudterapeut #dannemontagueking #medicinskhudvård #kiralitet #ekologiskhudvård #ayurveda