Säker hudterapeut

Text: Annica Joensuu

SÄKER HUDTERAPEUT  – En kvalitetssäkring av auktoriserad hudterapeuter som är medlemmar i SHR

sh

Vi är en branschorganisation för välutbildade och auktoriserade hudterapeuter. Vårt förbund är idag en viktig faktor för yrket och vi tar ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkundens trygghet. Vårt emblem SHR-loggan är därför av stor betydelse och kundens trygghet.

För att ytterligare förstärka tryggheten och göra slutkunderna medvetna om hur viktigt det är att gå till en välutbildad och auktoriserad hudterapeut har vi lanserat ”Säker Hudterapeut”.  Ett ytterligare emblem som auktoriserade hudterapeuter vilka är medlemmar i SHR stolt kan visa upp och använda för att uppmärksamma kunderna ännu mer.

Förutom att du vet att du går till en auktoriserad hudterapeut med gedigen utbildning så omfattas du dessutom av en behandlingsskadeförsäkring som träder i kraft om du skulle drabbas av en skada, under behandlingen eller till följd av behandlingen.

SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar vilket innebär att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. De arbetar efter våra etiska regler och innehar behandlingsskadeförsäkring. Du som kund kan således känna dig trygg när du väljer en hudterapeut som är medlem i vårt förbund. SHR representerar den svenska sektionen i CIDESCO. CIDESCO har som främsta uppgift att ta tillvara och utveckla standard och kvalitet inom hudterapeutyrket och närliggande branscher. CIDESCO-sektion Sverige är den tredje största sektionen efter Japan och Kina.

Tillsammans står vi inför en utmaning; att fortsätta kämpa för en mer reglerad bransch. Vårt nya emblem kommer att hjälpa till med detta.

Förhoppningen är att liknande emblem och marknadsföringsknep av konkurrerande verksamheter inte ska lyckas vilseleda kunder.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

shr-logga nystor