Städa med citron

Text: Nathalie Koverman

Citron som rengöringsmedel-

Är naturligt alltid det naturliga valet?

Skärbrädor, kakel, ugnar, händer, kylskåp, missfärgningar på tänder, kaffekokare och sommar-slingat hår. Citronens användningsområden vet inga gränser om man söker efter husmorsknep! I en tid av miljömedvetenhet och kemikalieskräck kan naturliga alternativ kännas som just det naturliga valet.

Begreppet naturlig är ett adjektiv som beskriver att något eller någon finns i eller uppkommer ur den ursprungliga, omgivande verkligheten och som inte framställts av människor. Kemikalier kommer ur latinets chemicus och hör samman med begreppet kemi. Kemikalier är en samlande benämning på alla på kemiskt framställda, tex inom laboratorier eller industrier, kemiska föreningar.

Dessa begrepp ställs ibland som motpoler till varandra, det av naturen komna naturliga och de konstgjorda framställda kemikalierna. Intressant är att själva ordet kemi är en förkortning av alkemi vars latinska ursprung alchimia sägs stamma ur arabiskans al-kimya och grekiskans chēmeiʹa och i skrifter från 300-talet e.Kr. var synonymt med ”den gudomliga konsten”.

Städa naturligt med citron

Att slippa dyra, omiljövänliga och irriterande rengöringsmedel kan verka frestande. Frågan är om citronen är ett bättre alternativ för att bli av med dålig lukt, kakelavlagringar och fläckar på såväl tyg som metall. Pär Svahnberg från Tox Intelligence föreläste under en temat Hudallergi och även under kick-offen för volontärerna i LookGoodFeelBetter. Hans devis är att allting i hela vår värld består av kemikalier! Bara när vi äter en normal frukost får vi i oss ca 1000 kemiska ämnen. Pär arbetar som kemist med särskilt fokus på ämnens och föreningars innehåll ned till minsta beståndsdel samt hur dessa påverkar vår hälsa och miljö och enligt honom är städning med citroner en riktigt dålig idé.

Städa med citron bild ingredients-of-a-lemon-english.jpg

Citron innehåller 65,9% limone som enligt kemikalieklassificering klassas som:

  1. H226 – Brandfarlig vätska och ånga

  2. H315 – Irriterar huden

  3. H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion

  4. H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

I ett räkneexempel visar Pär konsekvenserna av om Sveriges uppskattade 4 miljoner hushåll i Sverige skulle utföra en badrumsstädning med 1 st citron. Det skulle innebära en citronåtgång på 100 miljoner citroner/år som i sin tur skulle kräva 30-40 % ökning av citronimporten. Och med bara ena badrummet städat, med halvdåligt resultat och sannolikt en ökning av kontaktallergi mot limonene.

Citron som hudvård Citronens innehåll kan vid en snabb titt verka vara en komplett hudvårdsprodukt i sig själv, framförallt eftersom citron ofta används i framställd hudvård.

  1. Vitamin C:som bekämpar fria radikaler, boostar kollagensyntesen och bleker hyperpigmenteringar.

  2. Niacin:även känd som vitamin B3 är anti-inflammatorisk

  3. Citronsyra:en exfolierande AHA-syra

Just innehållet av C-vitamin kan förklara varför citron är en favorit i DIY-behandlingar (DoItYourself, gör-det-själv) för att behandla hyperpogmenteringar. Däremot har vitamin C ett pH-värde på 2 mot hudens naturliga pH-värde som ligger runt 5, vilket kan innebära att hudbarriären påverkas negativt. Läs gärna mer om hudbarriärens viktiga funktion i artikel Icke-invasiv hudvård!

På samma sätt som två citroner aldrig smakar exakt likadant, även om de består av samma ämnen, så finns det inga garantier för att ämnenas kvantitet överensstämmer. Man kan dra parallellen med att köpa samma serum två gånger med samma ingredienser, men i helt olika mängder. Var citronen har växt, under vilka förhållanden, när den plockades och hur den förvarats är mycket svårare aspekter att kontrollera än hudvård som framställts, testats och dokumenterats i ett laboratorium.

Citron innehåller även så kallade psoralener som vid exponering av UV-ljus kan irritera och till och med orsaka brännskada. Fytofotoallergenisk dermatit uppträder inte alltid ögonblickligen, utan kan uppstå efter ett tag. Rodnad och bruna missfärgningar kan vara tecken på dermatiten. Tråkigt om det just var en hyperpigmentering du försökte behandla med citron från början!


städa med citron bild dermatit

Fytofotodermatit (fyto=växt, foto=ljus, dermatit=inflammation i huden)

Att använda citron som hudvård är lite som ett lotteri där du kanske kammar hem vinsten med lyster och en blekt liten fläck, likväl som du kan dra nitlotten med i bästa fall inget resultat och i sämsta fall en irriterad hud.

Källor:

www.beautifulwithbrains.com/shouldnt-put-lemons-skin/

www.expressen.se/halsoliv/darfor-ska-du-inte-dricka-drinkar-med-lime-i-solen/

www.pureeffectsweden.com/sv/2018/03/stada-med-mat-pure-effect-insights-med-par-svahnberg/