Uppmärksamma hudcancer i maj månad

Text: Nathalie Koverman

em

När vårsolen börjar värma och kläder skalas av är det inte bara en påminnelse om grönskan återvänder, utan även ett utmärkt tillfälle att rikta uppmärksamheten mot hudcancer genom och uppmana oss själva och kunder att undersöka misstänkta hudförändringar.

Hudcancer är den vanligaste formen av cancer i världen och den form som ökar snabbast i Sverige. Inte bara de mindre allvarliga formerna skivepitel- och basacellscancer ökar utan även den allvarligaste formen malignt melanom.

För att uppmärksamma detta och få fler att besöka läkare, har man i maj månad varje år den så kallade Euromelanoma week. Då erbjuder hudmottagningar över hela Europa remissfria undersökningar till patienter för att undersöka hudförändringar.

Förra året erbjöd exempelvis Sahlgrenska Universitetssjukhuset 276 extra besökstider, vilka tog slut på bara en timme.

– För oss på mottagningen innebär Euromelanoma week att vi erbjuder fler prickkontroller till oroliga patienter. Men det är framförallt ett sätt att utbilda allmänheten och på så sätt upptäcka fler tumörer, säger John Paoli, universitetssjukhusöverläkare inom hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att hitta cancern tidigt och åtgärda den är ofta avgörande när det gäller att överleva cancerformen. Även om vi som auktoriserade hudterapeuter inte diagnosticerar hudförändringar, kan vi gärna påminna våra kunder om att undersöka anomalier som vi tycker ser misstänksamma ut. Med kunder som vi möter över tid, är vi kanske också just den första som upptäcker när en fläck växer, ändrar färg eller form.

Vad är Euromelanoma och Euromelanomaveckan?

Euromelanoma är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. Syftet med projektet är:

  1. Att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det hos sig själv eller närstående.

  2. Att förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer.

  3. Att undervisa i hur man kan skydda sig mot solen som är den viktigaste orsaken till hudcancer.

  4. Att under en vecka varje år erbjuda extra många besökstider direkt till hudspecialist utan remiss för bedömning av huden.

Projektet drivs av Euromelanomagruppen, ett Europeiskt nätverk av hudläkare som brinner för att sprida kunskap om hudcancer så att hudcancer kan upptäckas tidigt och att förekomsten av sjukdomarna på sikt kan sjunka. I Sverige stöds kampanjen av många hudläkare som ställer upp med att erbjuda remissfria tider under Euromelanoma-veckan

Läs mer www.euromelanoma.org/sweden  om Euromelanoma-veckan 13-17 maj 2019 där det även kommer att publiceras bokningsinformation under april månad för att undersöka hudförändringar

Källa: www.aftonbladet.se/halsa/a/5VzpPK/nu-kan-du-kolla-upp-om-du-har-malignt-melanom–utan-remiss

#basalcellscancer #Euromelanomagruppen #Euromelanomaweek #hudcancer #maligntmelanom