Yrket heter Hudterapeut och vi heter Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation.

Text: Annica Joensuu

Ser allt oftare att personer benämner utförare i denna bransch för Hudvårdsterapeut? Vad är det? Vad gör en sådan? Vilken utbildning har en sådan? Vem har hittat på denna titel?

Nu tar vi krafttag mot detta. Yrket heter Hudterapeut och det är Hudterapeuter som ska arbeta med skönhetsvård och hudvård. En Hudterapeut har minst ett års utbildning på heltid på plats på skolan. En Hudterapeut som är medlem i SHR är Auktoriserad. En Hudterapeut kan ha en internationell examen/Cidesco. En Hudterapeut har ett starkt och gammalt förbund bakom sig. En hudterapeut kan ta Gesäll och Mästarbrev i Yrket. Snart finns en Europeisk standard för yrket Hudterapeut (SIS(CEN). En Hudterapeut har en fullständig utbildning i alla i branschen förekommande skönhets och hudvårdsbehandlingar. En Hudterapeut som är medlem i SHR har behandlingsskadeförsäkring och arbetar efter etiska regler. En Hudterapeut har en instans för klagomål och felbehandling bakom sig. Och mycket mer.

Vi vill inte att kunder ska välja att gå till en “terapeut” – med ofullständig utbildning/kompetens – som inte har en vedertagen yrkestitel -som ej har ett starkt branschförbund bakom sig -som ej har försäkring om man blir felbehandlad – som ej arbetar utifrån etiska regler -som ej har en instans för klagomål och felbehandling

Nu hjälps vi åt att för fram att..

Yrket heter Hudterapeut!

Välj alltid en Auktoriserad Hudterapeut som är medlem i SHR.


a5_diskskylt

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.